Rewitalizacja miasta Kielce

Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne history- cznego obszaru Stadion-Ogród

Etap III

,,..dla rozwoju Województwa Świętokorzyskiego..''

17,75 mln zł

Całkowita wartość projektu

9,00 mln zł

środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja
w liczbach

czyli finansowanie
projektu

Historia

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego wpisał się do tradycji Kielc jako "Dom Piłsudskiego", jako pomnik materialny wyraz hołdu zło­żonego legionistom i ich dowódcy. Jeszcze w latach dwudziestych powstał w Kielcach Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który stanowił rodzaj cywilnego zaplecza armii i był mocno powiązany ze stacjonującym w mieście 4. Pułkiem Legionów. W 1933 roku z inicjatywy Komitetu (kierowanego przez kpt. Mariana Przyłuskiego) przystąpiono do budowy Domu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Projekt gmachu zamówiono u Edgara Norwertha. Stowarzyszenie otrzymało 7,5 ha byłego folwarku "Psiarnia" na­leżącego wówczas do Skarbu Państwa, na którym w rekordowym tem­pie trzech lat powstał kompleks urządzeń sportowych oraz okaza­ły gmach Domu WF i PW.

Lata 1927-1935

Z inicjatywy środowisk legionowych w Kielcach, w roku 1927 zawiązano Komitet Budowy Stadionu X-lecia Niepodległej Polski. Zalesione tereny w południowej części Kielc należące do skarbu państwa, postanowiono wykorzystać dla założenia Stadionu-Ogrodu. Autorem projektu był działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” inż. Mikołaj Walentowski. Wybudowano tor wyścigów konnych, boiska sportowe, korty tenisowe, bieżnię, tereny zabaw dziecięcych i festynów ludowych, skocznię narciarską i tor saneczkowy oraz pływalnię.

Najbardziej nowatorskie były baseny kąpielowe z pawilonem przebieralni i łazienki. Basen o długości 75 m, przedzielony był na dwie części. Płytka przeznaczona dla dzieci, a głęboka – z nowoczesną średniej wielkości, żelbetonową wieżę do skoków – dla dorosłych. Parametry głównego basenu pozwalały urządzać tu zawody pływackie. Otwarcie Stadionu odbyło się 12 czerwca 1933 roku. W uroczystości wzięli udział prezydent RP Ignacy Mościcki oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina.

28 stycznia 1933r. pod numerem pierwszym w Urzędzie Wojewódzkim zarejestrowano "Stowarzyszenie Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", w skład kórego weszły osoby indywidualne, jak i członkowie zbiorowi. Statut Stowarzyszenia informował, że celem działalności Domu będzie rozwój sportu wyczynowego i paramilitarnego, upowszechnianie kultury oraz integracja środowiska wojskowego z mieszkańcami Kielc. Obiekt ukończono na obchody rocznicy niepodległości, a uroczystego otwarcia dokonał ówczesny marszałek Edward Rydz-Śmigły, gdyż Józef Piłsudski umarł 12 maja 1935 roku. Do historii życia towarzyskiego przedwojennych Kielc przeszły akademie, rauty i bale, których ekstrawagancja miała drażnić kieleckich mieszczan. Zbytnia elitarność działania Domu, zarządzanego przez kpt. Mariana Przyłuskiego, była krytykowana przez Radę Miejską z Prezydentem Stefanem Artwińskim na czele, dlatego po dłuższych petraktacjach w budynku zlokalizowano Miejski Ośrodek WF i PW oraz świetlicę i ogród jordanowski dla dzieci.

Lata 1935-1939

W sierpniu 1939 roku Zarząd Domu WF i PW postanowił przekazać placówkę Ministerstwu Sił Zbrojnych. Wybuch wojny pokrzyżował wszelkie plany.

Lata 1939-1945

W budynku byłego Domu WF i PW działała placówka tzw. Soldatenheimu, z której korzystały stacjonujące w Kielcach wojska Wehrmachtu. W końcowym okresie wojny, podczas odwrotu wojsk niemieckich, na krótki czas, w pomieszczeniach budynku zorganizowano punkt szpitalny.