Rewitalizacja miasta Kielce

Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne history- cznego obszaru Stadion-Ogród

Etap III

,,..dla rozwoju Województwa Świętokorzyskiego..''

17,75 mln zł

Całkowita wartość projektu

9,00 mln zł

środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja
w liczbach

czyli finansowanie
projektu

Kontakt

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Projektu

Tadeusz Sayor
Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
tel. 41 3676121
e-mail: tadeusz.sayor@um.kielce.pl

Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta

Artur Hajdorowicz
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
Pełnomocnik Prezydenta d/s Rewitalizacji Miasta
tel. 41 36 76 361, 41 34 42 804
e-mail: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl

Miejski zarząd dróg

Monika Czekaj
Zastępca Dyrektora
Koordynator zadań MZD w Projekcie
tel. 41 3402850
e-mail: monika.czekaj@mzd.kielce.pl

Urząd miasta Kielce

Mieczysław Pastuszko
Dyrektor
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 41 3676553
e-mail: mieczyslaw.pastuszko@um.kielce.pl

Dariusz Salwa
Zastępca Dyrektora
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 41 3676518
e-mail: dariusz.salwa@um.kielce.pl

Danuta Illg-Hadała
Kierownik Referatu Funduszy i Projektów Strukturalnych
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 41 3676550
e-mail: danuta.hadala@um.kielce.pl

Małgorzata Kowalczyk
Główny Specjalista
Referat Funduszy i Projektów Strukturalnych
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel. 41 36 76 708
e-mail: malgorzata.kowalczyk@um.kielce.pl

Formularz kontaktowy